Ritme

Niet alle tonen duren even lang, zo ontstaat er ritme.
Een muziekstuk bestaat uit maten.
Dit zijn groepjes van 3 (3/4 maat) of 4 tellen (4/4 maat), een maat staat tussen maatstrepen.
Hieronder kan je zien hoe lang de noten duren.

Speel de oefeningen die hieronder staan, bij de cijfers tussen haakjes laat je de noot doorklinken.