Ga naar binnen bij jouw cursus

De online gitaarlessen maken gebruik van Soundslice. Soundslice is de meest geavanceerde software voor muziekonderwijs voor online muzieklessen. De Soundslice speler toont je de muzieknotatie en tablatuur, gesynchroniseerd met de gitaarles video’s. Je hoeft geen app te installeren of zoiets. Het werkt op zowel je desktop, tablet en smartphone. Het is zelfs mogelijk om maten te herhalen zodat je die extra goed kan oefenen. De gitaarlessen in de cursussen hebben ook gesynchroniseerde tabulatuur, maar dan in de video zelf.

Enter

Het Grote
Gitaaravontuur

Het Grote Gitaaravontuur

Enter

Guitar Tabs

Enter

GuitarTrain 1

GuitarTrain 1

Enter

GuitarTrain 2

GuitarTrain 2

Enter

GuitarTrain 3

GuitarTrain 3