Het notenschrift

In muziek gebruiken we zeven stamtonen: a-b-c-d-e-f-g.
Na de toon g volgt weer een toon a,b,c, enz.
Deze worden genoteerd d.m.v. noten op een notenbalk.
Hoe hoger de toon, hoe hoger de noot op de notenbalk.
De lijnen zijn niet de snaren!
Het mooie gekrulde teken voor aan de notenbalk is de g-sleutel.
Deze sleutel geeft de plaats van de noot g aan.

Gitaardiagram

Om aan te geven waar we de tonen op de gitaar kunnen vinden,
gebruiken we een gitaardiagram.
Zo’n diagram geeft de eerste vakjes van de gitaar weer.
De dikste snaar is snaar 6.