De linkerhand

De vingers van de linkerhand worden zo
geplaatst dat elke vinger een eigen vakje heeft.
De vingers krijgen een cijfer, zie plaatje.
Speel met de toppen van de vingers.
Plaats de vingers vlak bij de fret.
De duim van de linkerhand houd je achter de hals,
omhoog wijzend dezelfde kant op als de fretten.